Nieuws

Beregenen? Eerst analyseren!
Beregenen? Eerst analyseren!

Door de langdurige droogte dit voorjaar zijn veel boeren dit jaar al vroeg begonnen met beregenen. Ook bij particulieren wordt de tuin veelvuldig gesproeid om alles groen en levendig te behouden. Beregenen met water van de juiste kwaliteit, is daarbij van belang.

Vaak wordt er beregend met grondwater uit (on)diepe bronnen. De kwaliteit van het bronwater kan per gebied sterk verschillen. In bepaalde regio’s in Nederland kan het zoutgehalte in het bronwater directe schade veroorzaken aan gewassen door verruwing en verbranding. Ook het ijzergehalte verschilt sterk per locatie. Zelfs bronnen die relatief dicht bij elkaar aangelegd zijn, kunnen sterk in ijzerconcentratie fluctueren. 

Een hoog ijzergehalte in het bronwater veroorzaakt “roestwater” waardoor bruinverkleuring op de gewassen optreedt. De bruinverkleuring kan groeiverlies opleveren doordat de fotosynthese capaciteit dan lager is.

Laat beregeningswater analyseren
U kunt uw beregeningswater bij ons laten onderzoeken. Hiervoor zijn verschillende analysepakketten samengesteld op basis van het gebruik en de te telen gewassen. De geanalyseerde parameters worden getoetst aan de richtlijnen die als maximale waarde voor het beregenen gelden.

Het watermonster kunt u zelf nemen. Let er hierbij wel op dat de watermonsters in schone flessen worden aangeleverd. Hierbij is een monstervolume van circa 1 liter nodig.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Vul dan ons contactformulier in of bel 0541-200100. Ook kunt u ons via WhatsApp bereiken, eveneens via telefoonnummer 0541-200100.

Nieuws