Nieuws

Bezinklaag mest meenemen in voorraadopgaaf
Bezinklaag mest meenemen in voorraadopgaaf
04 januari 2018

Bij een varkensstal met een mestopslag eronder, kan een zogeheten bezinklaag ontstaan. Bij het indienen van de aanvullende gegevens voor varkenshouderijen, kunt u deze eventuele bezinklaag als aparte voorraad opgeven.

De laagdikte kan vastgesteld worden door deze te meten. De gehalten kunnen worden gehaald uit de tabel die de RVO hiervoor beschikbaar heeft. Gebleken is dat deze gehalten nogal kunnen verschillen en ook aanmerkelijk hoger kunnen zijn dan in de tabel wordt aangegeven.
 
Mestmonster van bezinklaag
U kunt een monster laten nemen van de bezinklaag en deze uitslag gebruiken in uw voorraadopgaaf (vóór 1 febr. 2018!). De bezinklaag bestaat uit zeer vaste harde delen uit de mest die op de bodem van de kelder liggen en door hun gewicht niet opgepompt worden. Met speciale monsternameapparatuur kan hier echter wel een monster van worden verkregen ter analyse.
 
Interesse?
Heeft u vragen, of wilt u een dergelijk mestmonster door ons laten afnemen? Neem dan contact met ons op via 0541 - 200 100 of info@dumea-agroadvies.nl. Wij helpen u graag!

Meer informatie over de aanvullende opgave vindt u op de website van de RVO.

 

Nieuws