Nieuws

Boer wil verduurzamen om uit crisis te komen
Boer wil verduurzamen om uit crisis te komen

De agrarische sector is dringend toe aan een andere koers. Wat blijkt: boeren willen best veranderen en vergroenen, als er tenminste duidelijkheid komt in het beleid.

Nederlandse boeren en boerinnen zijn toe aan een grootschalige vernieuwing van de sector. Meer dan 80 procent wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden. Bijna de helft van de agrarische bedrijven zegt binnen tien jaar te willen overschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw.

Groot opinieonderzoek onder agrariërs
De noodzaak om de landbouw te hervormen leeft sterk, blijkt uit ‘De Staat van de Boer’, het grootste opinieonderzoek ooit onder agrariërs gehouden. Trouw legde boeren en boerinnen vragen voor over hun eigen welzijn, de huidige landbouwsector en hun ideeën voor de toekomst. Met de uitkomsten wordt vandaag een nieuw Nationaal Landbouwdebat afgetrapt over de toekomst van de bedrijfstak. Volgens hoogleraar Han Wiskerke van de Wageningen Universiteit die het project begeleidde is het onderzoek representatief en bruikbaar voor nieuw beleid.

Uit De Staat van de Boer, uitgevoerd door agrarisch onderzoeks­bureau Geelen Consultancy, komt een beeld naar voren van een beroepsgroep die nog altijd oprecht trots is op het vak. Maar de boeren en boerinnen zien hun erf omringd door een buitenwereld die hen niet begrijpt. Ze voelen zich in de hoek gezet door politici, media, supermarkten en milieuorganisaties.

Een paar opvallende feiten uit het onderzoek:

  • Bijna 90% van de agrariërs vindt dat hun landbouworganisatie niet het juiste verhaal vertelt.
  • Meer dan de helft is een tijd neerslachtig geweest vanweage zijn bedrijf en bijna de helft ligt geregeld wakker van zorgen over de toekomst.
  • Een grote meerderheid van  de 'gangbare' boeren wil overstappen op een duurzamere bedrijfsvoering.
  • Ruim 70% vindt het niet langer acceptabel dat de natuur onder druk komt te staan door nog intensievere landbouw en veeteelt.

Bron: Trouw

Nieuws