Nieuws

Crisispakket voor droogte lijkt noodzakelijk
Crisispakket voor droogte lijkt noodzakelijk
02 augustus 2018

Het warme en droge weer heeft grote gevolgen voor boeren, gewassen en vee. Het lijkt een crisis te worden en LTO Nederland heeft daarom een pakket van crisismaatregelen opgesteld.
 
Dit jaar wordt gekenmerkt door weersextremen. Halverwege maart was er sprake van vrieskou, in april en mei was er op sommige plekke wateroverlast. En in juni en juli is sprake van een landelijke en langdurige droogte en een hittegolf. Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat boeren onvoldoende gras en mais kunnen oogsten om hun dieren te voeren gedurende de winter. Inmiddels hebben akkerbouwers soms complete percelen met gewassen opgegeven.

Nauwelijks neerslag verwacht
De verwachting is dat de komende twee weken nauwelijks neerslag zal vallen. De regen die daarna mogelijk komt, zal te laat en onvoldoende zijn om de gewassen op het land te redden. LTO Nederland bestempelt de huidige droogtesituatie daarom nu als een crisis. Een pakket van crisismaatregelen om boeren te ondersteunen is daarom hard nodig. LTO Nederland spreekt hierover met de betrokken ministeries.

Technisch en economisch
Het pakket aan steunmaatregelen bevat zowel technische maatregelen als economische ondersteuning. Zo wil LTO bijvoorbeeld geen aanscherping van beregeningsvoorschriften en een verlenging van de uitrijperiode van drijfmest. Daarnaast wordt de Brede Weersverzekering onder de loep genomen en wordt gekeken nar mogelijkheden om belastingbetalingen te versoepelen.

Bron: Nieuwe Oogst

Nieuws