Nieuws

Derogatie 2021 aanvragen in januari
Derogatie 2021 aanvragen in januari
07 januari 2021

Veehouders die in 2021 gebruik willen maken van derogatie, kunnen tot en met 31 januari een derogatievergunning aanvragen bij de RVO. Met een dergelijke vergunning kan een veehouder meer stikstof uit dierlijke mest uitrijden op zijn landbouwgrond.  
 
Standaard mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar worden gebruikt, maar met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram. Voor bedrijven op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg wordt de gebruiksnorm voor dierlijke mest op bedrijven met een derogatievergunning verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram stikstof. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kilogram.
 
Wijzigingen voor 2021
In 2021 is er één nieuwe voorwaarde voor een derogatievergunning; deze mag niet aangevraagd worden als er al een ontheffing is voor bovengronds mest uitrijden. Er moet gekozen worden voor één van beide regelingen. Daarnaast mogen bedrijven die een sleepvoetbemester op klei- en veengrond gebruiken, alleen mest uitrijden als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C.
 
Bemestingsplan maken
Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan. Hiervoor heb je een analyserapport nodig van de bemonstering van de landbouwgrond. Het grondmonster mag op 1 februari 2021 niet ouder zijn dan 1 februari 2017. Heb je een grondmonster dat ouder is? Dan kunnen wij een nieuw grondmonster voor je nemen!

Klik hier om direct het grondmonster aan te vragen

 

Bron: RVO

Nieuws