Nieuws

Derogatie behouden voor Nederland
Derogatie behouden voor Nederland
04 april 2018

De derogatie voor Nederlandse boeren wordt verlengd. Het Nitraatcomité van de Europese Commissie stemde woensdagochtend in met het voorstel dat vorige week al naar buiten kwam.

De derogatie die nu is afgegeven, is vergelijkbaar met de vorige uitzondering voor Nederlandse boeren. Melkveehouders met minimaal 80 procent grasland kunnen daardoor meer dierlijke mest per hectare aanwenden dan de standaardnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest. Op het centrale en zuidelijke zandgebied en in het lössgebied is dat 230 kilo, op de overige gronden 250 kilo.

Bijkomende voorwaarden als een verbod op fosfaatkunstmest worden gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de plafonds voor de totale Nederlandse nitraat- en fosfaatproductie, respectievelijk 504,4 en 172,9 miljoen kilo per jaar.

Twee jaar
Zoals vorige week al bekend werd, geldt de nieuwe derogatie voor twee jaar. Dat is korter dan de vier jaar in de vorige periode. Het Nitraatcomité is strenger geworden naar aanleiding van de mestfraude in Nederland.

Zo moet Nederland een helder systeem van 'ontmoedigende' straffen en sancties toepassen voor ondernemers die de fout in gaan. Over de aangescherpte aanpak moet het ministerie van LNV regelmatig aan Brussel rapporteren. Eind 2019 kan dan de balans worden opgemaakt in de aanloop naar een derogatiebeschikking voor 2020 en 2021.

Bron: Nieuwe Oogst 

Klik hier voor meer informatie

Nieuws