Nieuws

Graskruiden mengsels in trek bij droogte
Graskruiden mengsels in trek bij droogte
23 juli 2018

Zelfs onder deze droge omstandigheden een lichte groei en een smakelijk gewas voor de koeien. Maatschap Hornstra in Eesveen (Ov) is erg te spreken over een proef met verschillende graskruidenmengsels.

Het melkveebedrijf zaaide in het kader van het POP3 project ‘Krachtige Kruiden’ half april 2018 vijf demovelden van elk 0,8 hectare met verschillende graskruidenmengsels. Deze voorjaars-herinzaai onder relatief droge omstandigheden waren niet het meest optimaal. Toch kwamen de kuiden op.

Lichte weidesneden
Voor de eerste en tweede snede, respectievelijk begin en eind juni, was met het oog op een goede vestiging van de grassen en kruiden gekozen voor lichte weidesneden. Volgens Sierd Hornstra vielen de kruiden in de smaak bij de koeien. Daarnaast had het ook nog invloed op de melkproductie: toen de koeien in die tweede snede weidden was er een productietoename van 7 procent te zien.

Donderdag stond er alweer een derde snede. 'Het is een
extreem jaar; het is het enige wat nog groen is en een beetje groeit', aldus de veehouder.

In 'Krachtige Kruiden' werken het Louis Bolk Instituut, Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland en dierenkliniek De Woldberg uit Steenwijk aan het bevorderen van koegezondheid door in te zetten op divers grasland.

Bron: Nieuwe Oogst

Nieuws