Nieuws

Grondmonster voor Opgave
Grondmonster voor Opgave

Als agrarisch ondernemer moet u ieder jaar de Gecombineerde Opgave doen bij de RVO. Hiermee worden gegevens van het bedrijf doorgegeven, die leidend zijn voor bijvoorbeeld de mestboekhouding en een aantal subsidies. De uiterste datum voor het invullen van de gecombineerde opgave is 15 mei.

Fosfaatdifferentiatie
Als u grond heeft met een lage fosfaattoestand, kunt u middels fosfaatdifferentiatie extra fosfaat gebruiken. Hoeveel u extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van uw grond. Hiervoor laat u de grond bemonsteren en analyseren. Deze gegevens, die niet ouder mogen zijn dan vier jaar, gebruikt u vervolgens in uw Gecombineerde Opgave. Omdat deze op 15 mei binnen moet zijn, is het dus belangrijk om tijdig een grondmonster te laten nemen. Monsters die uiterlijk op 7 mei in ons laboratorium zijn, worden nog vóór of op 15 afgerond. Hiermee heeft u dus tijdig de analyse binnen.

Laat u de grond niet analyseren, dan valt u automatisch in de fosfaatklasse 'hoog', waarbij u de laagste fosfaat gebruiksruimte hebt.

Grondmonster laten nemen?
Heeft u nog geen grondmonster laten nemen, maar heeft u deze wél nodig voor de Gecombineerde Opgave? Bel ons dan snel om een afspraak te maken: 0541 - 200 100. Als wij uiterlijk 6 mei het grondmonster bij u nemen, heeft u de analyse nog tijdig binnen.

Nieuws