Nieuws

Grondmonsters voor Derogatie
Grondmonsters voor Derogatie
02 februari 2015

Als u ook in 2015 weer derogatie wilt toepassen op uw bedrijf, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder de verplichting uw grond te bemonsteren. Ook als u fosfaatdifferentiatie wilt toepassen is het bemonsteren van de grond verplicht.

Voor de derogatie mag een grondmonster op 1 februari 2015 niet ouder zijn dan 4 jaar. Voor de fosfaatdifferentiatie mag een grondmonster op 15 mei 2015 niet ouder zijn dan 4 jaar. 

In onderstaand schema is de geldigheid van de grondmonsters weergeven:

Monster vóór 1-2-11 Monster tussen 
1-2-11 en 15-5-11
Monster ná 15-5-11
Verlopen voor derogatie, geldig voor fosfaatdifferentiatie Verlopen voor derogatie, geldig voor fosfaatdifferentiatie Geldig voor derogatie en fosfaatdifferentiatie

Nieuws