Nieuws

Grotere kans op gasvorming maiskuil
Grotere kans op gasvorming maiskuil
27 augustus 2018

Twee melkveebedrijven kampten vorige week met de vorming van giftige gassen in de maiskuil. De kans hierop is groter, omdat de kuil door droogte veel stikstof bevat.

Het gas is een giftig en gevaarlijk goedje. Bij contact met de huid ontstaat salpeterzuur, door een reactie met vocht. Hierdoor ontstaat een gele huid en soms chemische brandblaren. Bij contact met de ogen kan het hoornvlies worden beschadigd. Bij inademing ontstaat irritatie van de luchtwegen, hoesten, pijn op de borst, benauwdheid en duizeligheid.

Gas bovenop kuil
Dick Davelaar uit Leusden kuilde maandag zijn mais in, met naar schatting 40 procent droge stof. De kuil was 's middags dichtgemaakt en met slurven afgedekt. De melkveehouder wilde er nog een latere maisoogst op leggen. Dinsdagochtend was bovenop de kuil gasvorming ontstaan. 'Niet in de kuil, die was muurvast gereden. Het gas zat er duidelijk bovenop.'

Deze stikstofverbindingen, oftewel nitreuze gassen, zijn zwaar en giftig. Vaak ontstaan ze door conservering van groene plantdelen. De kuil van Davelaar was juist droog en vast aangereden. Nadat de kuil enkele uren open is geweest, werd deze opnieuw afgedekt, voorzien van een afzuigbuis. 'Maar de kuil bleef vervolgens rustig', stelt hij.

Bron: Nieuwe Oogst

Nieuws