Nieuws

Het Grote Bodemonderzoek: 'Helft boeren wil bodem verbeteren'
Het Grote Bodemonderzoek: 'Helft boeren wil bodem verbeteren'

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Meer dan driekwart van de boeren geeft aan meer behoefte te hebben aan praktische kennis.

Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek, een landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren. Het onderzoek is een initiatief van communicatiebureau Jeen en nutriëntenmanagementinstituut NMI. Bijna 2.000 melkveehouders en akkerbouwers, afkomstig uit alle Nederlandse provincies, deden mee door online een uitgebreide vragenlijst in te vullen.

Nóg meer aan de slag met bodem
Zowel melkveehouders als akkerbouwers op alle grondsoorten noemen bodemverdichting en een tekort aan nutriënten voor een goede gewasgroei als problemen. Een kleine groep boeren betitelt deze problemen zelfs als 'ernstig'. Veel boeren willen dan ook méér maatregelen treffen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Als belemmering voor het nemen van maatregelen noemt 37 procent een te streng wettelijk kader en een derde noemt hoge kosten. Het grootste obstakel blijkt echter een gebrek aan (praktische) kennis, zo geeft 39 procent van de boeren aan; 25 procent zegt 'niet te weten wat de juiste maatregelen zijn' om de bodem te verbeteren en 14 procent rapporteert een 'gebrek aan kennis over de bodem'.

G​rondmonsters geven inzicht
Het nemen van grondmonsters geeft inzicht in de samenstelling van de bodem. Daarmee kan bijvoorbeeld een bemestingsplan gemaakt worden. Wij helpen u hier graag mee! Neem hiervoor contact met ons op via info@dumea-agroadvies.nl of 0541 - 200 100.

Bron: Nieuwe Oogst
Klik hier om het gehele artikel te lezen

Nieuws