Nieuws

Maand uitstel voor verplichte bodemanalyse
Maand uitstel voor verplichte bodemanalyse
31 januari 2019

Minister Schouten geeft melkveehouders meer tijd om hun percelen te laten monsteren en het bemestingsplan op te stellen voor de derogatie. In plaats van 1 februari hebben ondernemers nu tot 1 maart de tijd om aan hun derogatieverplichting te voldoen.

Als reden noemt Schouten de vorst en kou van afgelopen week. Sommige veehouders konden daardoor niet tijdig hun percelen laten bemonsteren. Om te voorkomen dat deze veehouders de dupe worden, past ze de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voor 2019 aan. De overige voorwaarden voor derogatie blijven wel van kracht.

Melkveehouders die derogatie aanvragen, moeten één keer in de vier jaar hun percelen laten bemonsteren. Normaal gesproken moet dit voor 1 februari gebeuren. Het bemestingsplan moet op 28 februari op het bedrijf aanwezig zijn.

Bron: Melkvee.nl

Nieuws