Nieuws

Nieuwe derogatie 2020-2021
Nieuwe derogatie 2020-2021
24 januari 2020

Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie gekregen voor een periode van twee jaar. Deze is nu verlopen en zal, als het allemaal goed gaat, worden verlengd voor de periode 2020-2021.

De verwachting is dat die verlenging nog wel tot maart-april duurt. Het is echter wel verstandig om de monsters, indien ze zijn verlopen, opnieuw te laten nemen. De uiteindelijke wet zal dan met terugwerkende kracht worden ingevoerd, met bijbehorende eisen die waarschijnlijk ongewijzigd zullen zijn.

Hieronder de eisen aan de geldigheid van grondmonsters:

  • De grondmonsters mogen normaal gesproken op 1 februari 2020 niet ouder zijn dan 4 jaar voor de derogatieregeling voor alle percelen behorende tot een relatienummer.
  • Voor de fosfaatdifferentiatie mogen de monsters op 15 mei van 2020 niet ouder zijn dan 4 jaar voor enkel de percelen waarvoor men een P-klasse wil opgeven voor meer P-ruimte. (zie verderop wijzigingen in fosfaatdifferentiatieklassen)
  • Zijn de grondmonsters ouder dan 4 jaar, dan moeten er nieuwe grondmonsters genomen worden.
  • Het is voor een betrouwbare analyse verstandig om het monster te nemen voordat de bemesting wordt uitgevoerd.

Nieuws