Nieuws

Nieuwe fosfaat differentiatie klassen 2020
Nieuwe fosfaat differentiatie klassen 2020
24 januari 2020

In de fosfaatdifferentiatie is een belangrijke wijziging doorgevoerd voor 2020. Dit heeft grote gevolgen voor de mestplaatsingsruimte op bouwland, indien er geen erkend onderzoek heeft plaatsgevonden. De plaatsingsruimte daalt dan namelijk ten opzichte van 2019 (norm 50 kg fosfaat) naar 40 kg fosfaat per ha.

Voorbeeld
Bij een akkerbouwer met 50 ha grond zonder erkend onderzoek, betekent dit 50 x 10 kg fosfaat= 500 kg minder plaatsingsruimte. Dat is omgerekend 333 ton mest rundvee code 14 minder aan te voeren. Hiermee wordt dan ook 1332 kg zuivere stikstof en 1798 kg minder kalium aangevoerd.

Regeling loont
Conclusie is dus dat het al snel loont, zeker bij wat meer bouwland, om deel te nemen aan de fosfaatdifferentiatieregeling. (De stikstofruimte wordt bepaald door gewassen, deelname aan derogatie)
Overigens geldt voor de graslandnorm hetzelfde. Hier is de norm echter 5 kg/ha lager geworden ten opzichte van eerdere jaren. Hierbij is echter vaak stikstof de beperkende factor. Ook hier geldt dat optimalisatie van de plaatsingsruimte soms mogelijk is door deelname aan de fosfaatdifferentiatieregeling.

 

Nieuws