Nieuws

Nieuwe kenmerken bodem vruchtbaarheid
Nieuwe kenmerken bodem vruchtbaarheid
21 oktober 2019

Vanuit het ministerie van LNV is in 2019 het initiatief genomen tot een breed gedragen eenduidige set parameters, om een meer duurzaam beheer van de landbouwbodems meetbaar te maken. Hiervoor is nu een eerste set van 17 indicatoren samengesteld. In verdere ontwikkeling van deze indicatoren zal worden ingezet op aansluiting bij de internationaal bekende standaarden en mogelijkheden, om de bepalingen uitvoerbaar te maken voor laboratoria.
 
Als betrokken agrarisch adviesbureau volgen wij deze ontwikkelingen natuurlijk aandachtig. Mogelijk zullen we al wat testen uitvoeren op korte termijn, in samenwerking met andere partijen.

Nieuws