Nieuws

Nieuwe mestnormen voor 2020
Nieuwe mestnormen voor 2020
21 oktober 2019

In 2018 en 2019 hadden we te maken met de derogatieverlening van slechts twee jaar. Dat betekent dat voor de komende periode van twee jaar nog een nieuwe aanvraag moet worden goedgekeurd door de EU. Eerste aanzet hiervoor was de verzending van de zogeheten versterkte handhavingsstrategie naar de Europese Commissie, om mestfraude strenger aan te pakken. Naar verwachting zal alles pas rond maart-april 2020 beoordeeld zijn en komt er - hopelijk - een nieuwe derogatie voor Nederland.
 
Voor de huidige beoordeling is een wijzigingsvoorstel van de fosfaatklassen binnen de fosfaatdifferentiatie regeling: het toevoegen van een extra klasse per 2020. Eveneens is er het voorstel om per 2021 de PW-waarde voor bouwland te vervangen voor de P-PAE in combinatie met PAL. Vooruitlopend hierop zullen wij onze onderzoek pakketten komend grondmonsterseizoen al aanpassen.

Heeft u grondanalyses die op 1 februari 2020 (derogatie) en/of op 15 mei 2020 (fosfaatdifferentiatie) ouder zijn dan 4 jaar? Dan is het verstandig tijdig een nieuwe monstername aan te vragen.

Klik hier om gelijk uw grond monstername aan te vragen

Nieuws