Nieuws

Nieuwe methode verteringsproeven
Nieuwe methode verteringsproeven
16 november 2017

Wij hebben een nieuwe methode voor verteringsproeven. Vanaf nu heeft Dumea de mogelijkheid om verteringsproeven te doen volgens de pens sap-methode. Hiermee kunnen ook afwijkende producten geanalyseerd worden.

Door deze nieuwe methode zijn we als landbouwkundig laboratorium in staat om, naast de standaard methode, ook afwijkende producten op voederwaarde te analyseren in combinatie met klassiek nat chemisch onderzoek. Hiermee kunnen de datasets in eigen beheer worden onderhouden en waar nodig verbreed. Dit past perfect in ons totaalpakket van (ruw)voeder, grond, mest en wateronderzoek voor veehouderij en akkerbouw.

Nieuws