Nieuws

Sleepvoetverbod per 1 januari 2019
Sleepvoetverbod per 1 januari 2019

Het verbod op de sleepvoetbemester gaat op 1 januari 2019 officieel in. Dat laat landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer weten. Dit voorjaar was er veel te doen om het zogenaamde sleepvoetverbod. Met een jaar vertraging komt die er nu toch.

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) geeft woensdag 23 mei eindelijk duidelijkheid middels een Kamerbrief. Het verbod komt er: per 1 januari 2019. Dit is afgestemd met de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat. Het verbod geldt voor de aanwending van drijfmest op klei- en veengrond.

Het sleepvoetverbod komt voort uit de Overeenkomst Generieke Maatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In 2014 werd er een uitzondering opgenomen voor gebruik van de sleepvoetbemester in combinatie met een sleepslangsysteem. Voor het verpompen van de drijfmest wordt namelijk water bijgemengd. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de ammoniakemissie wordt beperkt.

Controleerbaarheid
De komende maanden moet duidelijk worden welke technieken de sector wil inzetten, zo schrijft Schouten. Het verbod is daarom opgeschort tot 1 januari 2019. Alleen de controleerbare alternatieven worden uiteindelijk ingevoerd. De wijziging in het Bgm maakt deel uit van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dit najaar wordt het onderwerp naar verwachting besproken in het parlement.

Bron: Boerenbusiness.nl

Nieuws