Nieuws

Uitdaging na eerste snede
Uitdaging na eerste snede

De eerste snede zit inmiddels geruime tijd in de kuil en daarmee begint de volgende uitdaging. In deze vroege droge periode hoopte men op een snel herstel. Helaas weten we dat dit lang niet overal het geval is. Op sommige percelen viel de opbrengst van de eerste snede tegen met slechts 1500-2000 kg droge stof per hectare. Met een analyse van dit ruwvoer kan de kwaliteit gemeten worden.

Door de droogte is de toegediende stikstof minder goed benut, waardoor het eiwitgehalte kan tegenvallen. Het suikergehalte kan echter erg hoog zijn. Door de vele zon en koude nachten stapelt de gevormde suiker zich op in het gras. De scherpe droogte zorgt vervolgens voor het versneld doorschieten van het gras naar het bloeistadium, wat de kwaliteit niet ten goede zal komen. Indien ook in deze periode de neerslag tegenvalt, zal ook de tweede snede niet overal worden wat men ervan gehoopt had.

Ruwvoer tekorten op bedrijfsniveau
Op diverse bedrijven worden inmiddels maatregelen genomen om op het schaarse ruwvoer te besparen. Zo wordt er jongvee op stro gezet, zodat het gras ten goede van de melkkoeien kan komen. Een ruwvoeranalyse zal uitwijzen wat de kwaliteit is en hoe u dit het beste kunt benutten voor de dieren.

Ook wordt er veel voer bijgekocht. Dit zijn naast bijproducten en voeraardappelen ook partijen ruwvoer die in het verleden zijn blijven liggen. Een analyse van een dergelijke partij ruwvoer is bij de beoogde aan- en verkoop erg belangrijk. Hiermee verkrijgt zowel de koper als verkoper essentiële informatie voor de prijsbepaling, zoals droge stof en voederwaarde. Dit kan uiteraard ook gebruikt worden voor de inpassing van de partij ruwvoer in het rantsoen.

Analyse laten uitvoeren?
Wilt u graag een analyse laten uitvoeren op uw ruwvoer? Neem dan contact met ons op via  info@dumea-agroadvies.nl of 0541 – 200 100. Of vul het aanvraagformulier in op onze website.

 

Nieuws