Nieuws

Voorstel verlenging derogatie met twee jaar
Voorstel verlenging derogatie met twee jaar
27 maart 2018

De Europese Commissie stelt voor om de derogatie voor Nederland met twee jaar te verlengen. Aan de nieuwe uitzondering hangen dezelfde voorwaarde zoals die nu gelden.

Over het voorstel voor de nieuwe derogatie wordt op 4 april gestemd bij het Nitraatcomité van de Europese Commissie. Pas dan weten we of de nieuwe derogatie een feit is. Normaal gesproken verlengt de EC een derogatie voor een periode van vier jaar. De kortere looptijd van de nieuwe verlenging is het gevolg van van de recente rundvee- en mestfraude in Nederland.

Aan de nieuwe verlenging is de voorwaarde gekoppeld dat de Nederlandse overheid strenger gaat toezien op de naleving van de mestwetgeving. Over die aanpak zal regelmatig aan Brussel gerapporteerd moeten worden.

Bron: Nieuwe Oogst

Klik hier voor meer informatie

Nieuws