Nieuws

Waarschijnlijke fosfaat differentiatie klassen 2021
Waarschijnlijke fosfaat differentiatie klassen 2021
24 januari 2020

In de fosfaatdifferentiatie is een belangrijke wijziging doorgevoerd voor 2020. Voor 2021 staat weer een grote wijziging in de steigers.

Dit betreft het vervangen van het Pw getal voor bouwland en het PAL getal voor grasland, voor de bepaling van de fosfaatklasse door een gecombineerd PAL & P-PAE getal. (zie tabellen hieronder)

Grondanalyse aangepast
Vooruitlopend hierop is de grondanalyse van Dumea Agro Advies alvast aangepast. Van de graslandpakketten is het Pw getal afgehaald en bij pakket gras- en bouwland 1 hebben we het P-PAE toegevoegd. Bovendien staat op elke analyse al vermeld (onder voorbehoud van wetswijzigingen) in welke fosfaatklasse het betreffende perceel valt.

Door de waarschijnlijke invoering van het gecombineerde PAL/P-PAE voor de fosfaatklassen, zal dit in sommige gevallen leiden tot meer of minder plaatsingsruimte binnen de huidige niveaus.

 

 

Nieuws