Nieuws

Waterschappen beraden zich op gezamenlijke aanpak droogte
Waterschappen beraden zich op gezamenlijke aanpak droogte

De langdurige droogte leidt in Nederland nog niet tot ernstige problemen. Wel overlegde woensdag een crisisteam van de waterschappen over een gecoördineerde aanpak in de komende weken.

In het overleg komen zaken aan de orde als aanpassing van het peil in het IJsselmeer en regionale limieten voor gebruik van oppervlaktewater. Per gebied kan bijvoorbeeld worden afgesproken op welke dagen het oppervlaktewater wel en niet gebruikt mag worden.

Streng toezicht
Verschillende waterschappen nemen inmiddels al maatregelen om de watervoorziening op peil te houden. Daar waar wel mag worden beregend, worden de geldende voorwaarden streng nageleefd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat pas na een melding aan het waterschap beregend worden uit oppervlaktewater met als extra voorwaarde dat de eerste benedenstroomse stuw nog water afvoert.

Minister Van Nieuwenhuizen benadrukte dat de Unie van Waterschappen er bovenop zit om te zorgen dat zoveel mogelijk oppervlaktewater beschikbaar blijft voor de agrarische sector. 'En er is altijd nog het alternatief van grondwater dat gebruikt kan worden.'

IJsselmeer belangrijke buffer
Van Nieuwenhuizen wees nog eens op het recente besluit om het peil van het IJsselmeer flexibeler te maken. 'Er waren toen, vóór die droogte, misschien wat sceptici die dachten: is dat wel nodig? Ik denk dat we nu meteen zien waarom dat keihard nodig is. Het IJsselmeer is een derde van onze zoetwatervoorraad. Dat kan dus nog een belangrijke buffer zijn', aldus de minister van I&W.

Bron: Nieuwe Oogst

Nieuws