• Alles voor gezonde dieren

  Met de juiste kennis, de juiste strategie bepalen

Onderzoeken voor Veehouderij

Als veehouder koester je je dieren en je grond. Die vormen de basis voor een efficiënte en duurzame productie. Analyses van ruwvoer, zoals gras- en maïskuil, grond en mest leveren waardevolle informatie voor een goede ruwvoeropbrengst, gezonde voeding en een optimale benutting van de mest. 

Onze rapporten bevatten de gegevens die jouw adviseurs nodig hebben om hun werk te doen. En onze data laten zich automatisch verwerken in alle gangbare systemen.

 

Wateronderzoek veehouderij

Het water dat je gebruikt om vee te laten drinken, de melkinstallatie te reinigen en te beregenen moet goed zijn. Daarom laat je regelmatig een watermonster analyseren. Ons wateronderzoek voldoet aan alle kwaliteitssystemen, zoals KKM, IKB, Beter Leven, etc.

Mestonderzoek veehouderij

Inzicht in de mestsamenstelling helpt je bij de optimale benutting van de mest op jouw bedrijf.

Kuilonderzoek veehouderij

Met kuilonderzoek laat je de voederwaarde van ingekuilde gewassen (zoals gras en snijmaïs) analyseren, essentieel voor een optimale rantsoenberekening.

Grondonderzoek veehouderij

Grondonderzoek geeft je inzicht in de bemestingstoestand van de bodem. Waardevolle input voor de bemesting van gras- en maisland.

Vragen over onze onderzoeken

 

Waarom Dumea Agro?

 • Persoonlijk contact

  Direct contact met uw vaste contactpersoon

 • Eerlijke prijzen

  Onze onderzoeken en adviezen hebben een prima prijs-kwaliteit verhouding

 • Praktisch advies

  Met ons advies kunt u direct aan de slag

 • Geaccrediteerde analyse

  Onze onderzoeken en rapportages voldoen aan de wet- en regelgeving

 • Professionele monstername en analyse

  Iedere monstername en analyse wordt uiterst professioneel uitgevoerd

 • Maatwerk

  Indien nodig stemmen we het onderzoek af op uw specifieke vraag