WATERONDERZOEK

Of je water gebruikt om vee te laten drinken, om te beregenen of te reinigen, over de kwaliteit en veiligheid mag geen twijfel bestaan. Waterkwaliteit heeft grote invloed op de gezondheid van dieren en gewassen. Door regelmatig een monster te laten analyseren, weet je waar je aan toe bent.

Wateronderzoek in de veehouderij

In veel kwaliteitssystemen in de veehouderij (KKM, IKB, Beter Leven, etc.) is de controle op waterkwaliteit verplicht. Met onze analyses voldoe je aan de eisen van deze programma’s.

Wateronderzoek voor beregening en spuiten

Voor het beregenen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heb je geschikt water nodig. Met ons onderzoek controleer je dat, voor het oppervlakte- en bronwater. Onze analyses voldoen aan de eisen voor programma’s zoals Global GAP en VKL.

Zelf watermonsters nemen

In veel gevallen kun je zelf een watermonster verzamelen en opsturen. Let er op dat je altijd schone flessen gebruikt. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Voor bepaalde analyses mag alleen een erkend monsternemer het monster nemen. Wij nemen de monsters en werken met een bijbehorend erkend laboratorium.